Κατασκευή Αεροθαλάμων

Κατασκευάζουμε αεροθαλάμους Zodiac και των μεγαλύτερων εταιριών φουσκωτών με τα ίδια χαρακτηριστικά ή ειδικά κατ' απαίτηση του πελάτη.